当前位置: 首页 >> 徐彥伯 >> 遊禁苑幸臨渭亭遇雪應制

遊禁苑幸臨渭亭遇雪應制

遊禁苑幸臨渭亭遇雪應制
作者: 徐彥伯
朝代:
遊禁苑幸臨渭亭遇雪應制
拼音:
['you', 'jin', 'yuan', 'xing', 'lin', 'wei', 'ting', 'yu', 'xue', 'ying', 'zhi']
玉律藏冰候,彤階飛雪時 。
['yu', 'lv', 'cang', 'bing', 'hou', 'tong', 'jie', 'fei', 'xue', 'shi']

日寒消不盡,風定舞還遲 。
['ri', 'han', 'xiao', 'bu', 'jin', 'feng', 'ding', 'wu', 'hai', 'chi']

瓊樹留宸矚,璇花入睿詞 。
['qiong', 'shu', 'liu', 'chen', 'zhu', 'xuan', 'hua', 'ru', 'rui', 'ci']

懸知穆天子,黃竹謾言詩 。
['xuan', 'zhi', 'mu', 'tian', 'zi', 'huang', 'zhu', 'man', 'yan', 'shi']


简体:
游禁苑幸临渭亭遇雪应制
玉律藏冰候,彤阶飞雪时 。
日寒消不尽,风定舞还迟 。
琼树留宸瞩,璇花入睿词 。
悬知穆天子,黄竹谩言诗 。