当前位置: 首页 >> 明皇帝 >> 句

句
作者: 明皇帝
朝代:

拼音:
['ju']
昔見漳濱臥,言將人事違 。
['xi', 'jian', 'zhang', 'bin', 'wo', 'yan', 'jiang', 'ren', 'shi', 'wei']

今逢慶誕日,猶謂學仙歸 。
['jin', 'feng', 'qing', 'dan', 'ri', 'you', 'wei', 'xue', 'xian', 'gui']

棠棣花重發,鴒原鳥再飛 。
['tang', 'di', 'hua', 'zhong', 'fa', 'ling', 'yuan', 'niao', 'zai', 'fei']

德比代雲布,心如晉水清 。
['de', 'bi', 'dai', 'yun', 'bu', 'xin', 'ru', 'jin', 'shui', 'qing']


简体:

昔见漳滨卧,言将人事违 。
今逢庆诞日,犹谓学仙归 。
棠棣花重发,鸰原鸟再飞 。
德比代云布,心如晋水清 。