当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 享太廟樂章 昭和

郊廟歌辭 享太廟樂章 昭和

郊廟歌辭 享太廟樂章 昭和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 享太廟樂章 昭和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'zhao', 'he']
道洽二儀交泰,時休四宇和平 。
['dao', 'qia', 'er', 'yi', 'jiao', 'tai', 'shi', 'xiu', 'si', 'yu', 'he', 'ping']

環珮肅於庭實,鍾石揚乎頌聲 。
['huan', 'pei', 'su', 'yu', 'ting', 'shi', 'zhong', 'shi', 'yang', 'hu', 'song', 'sheng']


简体:
郊庙歌辞 享太庙乐章 昭和
道洽二仪交泰,时休四宇和平 。
环珮肃于庭实,锺石扬乎颂声 。