当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 享太廟樂章 肅和

郊廟歌辭 享太廟樂章 肅和

郊廟歌辭 享太廟樂章 肅和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 享太廟樂章 肅和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'su', 'he']
月禮已周,雲和將變 。
['yue', 'li', 'yi', 'zhou', 'yun', 'he', 'jiang', 'bian']

爰獻其醑,載遷其奠 。
['yuan', 'xian', 'qi', 'xu', 'zai', 'qian', 'qi', 'dian']

明德逾隆,非馨是薦 。
['ming', 'de', 'yu', 'long', 'fei', 'xin', 'shi', 'jian']

澤霑動植,仁覃宇縣 。
['ze', 'zhan', 'dong', 'zhi', 'ren', 'tan', 'yu', 'xian']


简体:
郊庙歌辞 享太庙乐章 肃和
月礼已周,云和将变 。
爰献其醑,载迁其奠 。
明德逾隆,非馨是荐 。
泽霑动植,仁覃宇县 。