当前位置: 首页 >> 杜甫 >> 橫吹曲辭 前出塞九首 一

橫吹曲辭 前出塞九首 一

橫吹曲辭 前出塞九首 一
作者: 杜甫
朝代:
橫吹曲辭 前出塞九首 一
拼音:
['heng', 'chui', 'qu', 'ci', 'qian', 'chu', 'sai', 'jiu', 'shou', 'yi']
戚戚去故里,悠悠赴交河 。
['qi', 'qi', 'qu', 'gu', 'li', 'you', 'you', 'fu', 'jiao', 'he']

公家有程期,亡命嬰禍羅 。
['gong', 'jia', 'you', 'cheng', 'qi', 'wang', 'ming', 'ying', 'huo', 'luo']

君已富土境,開邊一何多?棄絕父母恩,吞聲行負戈 。
['jun', 'yi', 'fu', 'tu', 'jing', 'kai', 'bian', 'yi', 'he', 'duo', 'qi', 'jue', 'fu', 'mu', 'en', 'tun', 'sheng', 'xing', 'fu', 'ge']


简体:
横吹曲辞 前出塞九首 一
戚戚去故里,悠悠赴交河 。
公家有程期,亡命婴祸罗 。
君已富土境,开边一何多?弃绝父母恩,吞声行负戈 。