当前位置: 首页 >> 杜甫 >> 橫吹曲辭 前出塞九首 四

橫吹曲辭 前出塞九首 四

橫吹曲辭 前出塞九首 四
作者: 杜甫
朝代:
橫吹曲辭 前出塞九首 四
拼音:
['heng', 'chui', 'qu', 'ci', 'qian', 'chu', 'sai', 'jiu', 'shou', 'si']
送徒既有長,遠戍亦有身 。
['song', 'tu', 'ji', 'you', 'zhang', 'yuan', 'shu', 'yi', 'you', 'shen']

生死向前去,不勞吏怒嗔 。
['sheng', 'si', 'xiang', 'qian', 'qu', 'bu', 'lao', 'li', 'nu', 'chen']

路逢相識人,附書與六親 。
['lu', 'feng', 'xiang', 'shi', 'ren', 'fu', 'shu', 'yu', 'liu', 'qin']

哀哉兩決絕,不復同苦辛 。
['ai', 'zai', 'liang', 'jue', 'jue', 'bu', 'fu', 'tong', 'ku', 'xin']


简体:
横吹曲辞 前出塞九首 四
送徒既有长,远戍亦有身 。
生死向前去,不劳吏怒嗔 。
路逢相识人,附书与六亲 。
哀哉两决绝,不复同苦辛 。