当前位置: 首页 >> 王建 >> 和蔣學士新授章服

和蔣學士新授章服

和蔣學士新授章服
作者: 王建
朝代:
和蔣學士新授章服
拼音:
['he', 'jiang', 'xue', 'shi', 'xin', 'shou', 'zhang', 'fu']
五色箱中絳服春,笏花成就白魚新 。
['wu', 'se', 'xiang', 'zhong', 'jiang', 'fu', 'chun', 'hu', 'hua', 'cheng', 'jiu', 'bai', 'yu', 'xin']

看宣賜處驚回眼,著謝恩時便稱身 。
['kan', 'xuan', 'ci', 'chu', 'jing', 'hui', 'yan', 'zhu', 'xie', 'en', 'shi', 'bian', 'cheng', 'shen']

瑞草唯承天上露,紅鸞不受世間塵 。
['rui', 'cao', 'wei', 'cheng', 'tian', 'shang', 'lu', 'hong', 'luan', 'bu', 'shou', 'shi', 'jian', 'chen']

翰林同賀文章出,驚動茫茫下界人 。
['han', 'lin', 'tong', 'he', 'wen', 'zhang', 'chu', 'jing', 'dong', 'mang', 'mang', 'xia', 'jie', 'ren']


简体:
和蒋学士新授章服
五色箱中绛服春,笏花成就白鱼新 。
看宣赐处惊回眼,著谢恩时便称身 。
瑞草唯承天上露,红鸾不受世间尘 。
翰林同贺文章出,惊动茫茫下界人 。