当前位置: 首页 >> 王建 >> 昭應官舍

昭應官舍

昭應官舍
作者: 王建
朝代:
昭應官舍
拼音:
['zhao', 'ying', 'guan', 'she']
癡頑終日羨人閑,却喜因官得近山 。
['chi', 'wan', 'zhong', 'ri', 'xian', 'ren', 'xian', 'que', 'xi', 'yin', 'guan', 'de', 'jin', 'shan']

斜對寺樓分寂寂,遠從溪路借潺潺 。
['xie', 'dui', 'si', 'lou', 'fen', 'ji', 'ji', 'yuan', 'cong', 'xi', 'lu', 'jie', 'chan', 'chan']

眇身多病唯親藥,空院無錢不要關 。
['miao', 'shen', 'duo', 'bing', 'wei', 'qin', 'yao', 'kong', 'yuan', 'wu', 'qian', 'bu', 'yao', 'guan']

文案把來看未會,雖書一字甚慙顏 。
['wen', 'an', 'ba', 'lai', 'kan', 'wei', 'hui', 'sui', 'shu', 'yi', 'zi', 'shen', 'can', 'yan']


简体:
昭应官舍
痴顽终日羡人闲,却喜因官得近山 。
斜对寺楼分寂寂,远从溪路借潺潺 。
眇身多病唯亲药,空院无钱不要关 。
文案把来看未会,虽书一字甚惭颜 。