当前位置: 首页 >> 王建 >> 寄舊山僧

寄舊山僧

寄舊山僧
作者: 王建
朝代:
寄舊山僧
拼音:
['ji', 'jiu', 'shan', 'seng']
因依老宿發心初,半學修心半讀書 。
['yin', 'yi', 'lao', 'su', 'fa', 'xin', 'chu', 'ban', 'xue', 'xiu', 'xin', 'ban', 'du', 'shu']

雪後每常同席臥,花時未省兩山居 。
['xue', 'hou', 'mei', 'chang', 'tong', 'xi', 'wo', 'hua', 'shi', 'wei', 'sheng', 'liang', 'shan', 'ju']

獵人箭底求傷雁,釣戶竿頭乞活魚 。
['lie', 'ren', 'jian', 'di', 'qiu', 'shang', 'yan', 'diao', 'hu', 'gan', 'tou', 'qi', 'huo', 'yu']

一向風塵取煩惱,不知衰病日難除 。
['yi', 'xiang', 'feng', 'chen', 'qu', 'fan', 'nao', 'bu', 'zhi', 'shuai', 'bing', 'ri', 'nan', 'chu']


简体:
寄旧山僧
因依老宿发心初,半学修心半读书 。
雪后每常同席卧,花时未省两山居 。
猎人箭底求伤雁,钓户竿头乞活鱼 。
一向风尘取烦恼,不知衰病日难除 。