当前位置: 首页 >> 王建 >> 宮詞一百首 七十八

宮詞一百首 七十八

宮詞一百首 七十八
作者: 王建
朝代:
宮詞一百首 七十八
拼音:
['gong', 'ci', 'yi', 'bai', 'shou', 'qi', 'shi', 'ba']
禁寺紅樓內裏通,笙歌引駕夾城東 。
['jin', 'si', 'hong', 'lou', 'nei', 'li', 'tong', 'sheng', 'ge', 'yin', 'jia', 'jia', 'cheng', 'dong']

裹頭宮監堂前立,手把牙鞘竹彈弓 。
['guo', 'tou', 'gong', 'jian', 'tang', 'qian', 'li', 'shou', 'ba', 'ya', 'qiao', 'zhu', 'dan', 'gong']


简体:
宫词一百首 七十八
禁寺红楼内里通,笙歌引驾夹城东 。
裹头宫监堂前立,手把牙鞘竹弹弓 。