当前位置: 首页 >> 王建 >> 宮詞一百首 八十二

宮詞一百首 八十二

宮詞一百首 八十二
作者: 王建
朝代:
宮詞一百首 八十二
拼音:
['gong', 'ci', 'yi', 'bai', 'shou', 'ba', 'shi', 'er']
衆中偏得君王笑,偷把金箱筆硯開 。
['zhong', 'zhong', 'pian', 'de', 'jun', 'wang', 'xiao', 'tou', 'ba', 'jin', 'xiang', 'bi', 'yan', 'kai']

書破紅蠻隔子上,旋推當直美人來 。
['shu', 'po', 'hong', 'man', 'ge', 'zi', 'shang', 'xuan', 'tui', 'dang', 'zhi', 'mei', 'ren', 'lai']


简体:
宫词一百首 八十二
众中偏得君王笑,偷把金箱笔砚开 。
书破红蛮隔子上,旋推当直美人来 。