当前位置: 首页 >> 劉復 >> 遊仙

遊仙

遊仙
作者: 劉復
朝代:
遊仙
拼音:
['you', 'xian']
稅駕倚扶桑,逍遙望九州 。
['shui', 'jia', 'yi', 'fu', 'sang', 'xiao', 'yao', 'wang', 'jiu', 'zhou']

二老佐軒轅,移戈戮蚩尤 。
['er', 'lao', 'zuo', 'xuan', 'yuan', 'yi', 'ge', 'lu', 'chi', 'you']

功成棄之去,乘龍上天遊 。
['gong', 'cheng', 'qi', 'zhi', 'qu', 'cheng', 'long', 'shang', 'tian', 'you']

天上見玉皇,壽與天地休 。
['tian', 'shang', 'jian', 'yu', 'huang', 'shou', 'yu', 'tian', 'di', 'xiu']

俯視崑崙宮,五城十二樓 。
['fu', 'shi', 'kun', 'lun', 'gong', 'wu', 'cheng', 'shi', 'er', 'lou']

王母何窈眇,玉質清且柔 。
['wang', 'mu', 'he', 'yao', 'miao', 'yu', 'zhi', 'qing', 'qie', 'rou']

揚袂折瓊枝,寄我天東頭 。
['yang', 'mei', 'zhe', 'qiong', 'zhi', 'ji', 'wo', 'tian', 'dong', 'tou']

相思千萬歲,大運浩悠悠 。
['xiang', 'si', 'qian', 'wan', 'sui', 'da', 'yun', 'hao', 'you', 'you']

安用知吾道,日月不能周 。
['an', 'yong', 'zhi', 'wu', 'dao', 'ri', 'yue', 'bu', 'neng', 'zhou']

寄音青鳥翼,謝爾碧海流 。
['ji', 'yin', 'qing', 'niao', 'yi', 'xie', 'er', 'bi', 'hai', 'liu']


简体:
游仙
税驾倚扶桑,逍遥望九州 。
二老佐轩辕,移戈戮蚩尤 。
功成弃之去,乘龙上天游 。
天上见玉皇,寿与天地休 。
俯视昆仑宫,五城十二楼 。
王母何窈眇,玉质清且柔 。
扬袂折琼枝,寄我天东头 。
相思千万岁,大运浩悠悠 。
安用知吾道,日月不能周 。
寄音青鸟翼,谢尔碧海流 。